Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen (600,-). Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Der opkræves udeblivelsesgebyr ved: 

- Kørekort 100 kr + moms

-Forsikringsattest 250 kr + moms

Klinikken tager imod mobilepay eller kontanter

Endvidere kan vi nævne priser på flg. ydelser:

Attester Pris
Kørekort kr. 625
Sygemelding (betalt af arbejdsgiver) kr. 800
Sygemelding (studerende) kr. 500
Frihåndsattest kr. 800
Mulighedserklæring kr. 1100
Dykkerattest kr. 500
Afbestilling af rejse attest kr. 500
Attest til SU-styrelsen kr. 1038,75
Attest ansøgning om parkeringskort kr. 1250
Ansøgning om enkelttilskud kr. 350
Vaccinationer Pris
Influenzavaccination af patienter under 65 år kr. 250,-
Influenzavaccination af patienter over 65 år og udvalgte grupper Gratis
Pneumokokvaccination: Kun for ældre over 65 år Gratis
Stivkrampe kr. 260,-

Alle priser er inkl. moms

 

SYGEMELDING/MULIGHEDSERKLÆRING:
Mulighedserklæring:

Udfylder du i første omgang sammen med din arbejdsgiver, hvor I drøfter skånehensyn og hvordan du evt. kan vende tilbage til arbejdet. Derefter skal du tage attesten med til lægen til gennemgang og evt. kommentering, hvorefter du medbringer attesten til arbejdsgiveren.
Attesten har primært som sigte at fastholde dig i arbejde ved længerevarende sygdom.
Arbejdsgiveren betaler for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud i forbindelse med udfærdigelsen. 
Sygemeldelses/Frihåndsattest:
Arbejdsgiver kan principielt anmode om en lægeerklæring uanset sygdommens varighed. Det kræver personligt fremmøde at få udfærdiget attesten. Du bedes medbringe en skriftlig anmodning fra arbejdsgiveren og du skal selv aflevere erklæringen til din arbejdsgiver.
Der anføres ikke diagnoser på erklæringen.
Arbejdsgiveren betaler for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud i forbindelse med udfærdigelsen. 
Andre attester/erklæringer:
Det kan bl.a. dreje sig om attest i forbindelse med sygeeksamen, ansøgning om parkeringskort, fritagelse for idræt, fritagelse for anvendelse af styrthjelm eller sikkerhedssele m.m. I de fleste tilfælde skal du betale for attesten selv.
Kommuner og forsikringsselskaber kan anmode om forskellige attester. Ofte er det nødvendigt, at vi udfylder attesten i fællesskab. Gennemlæs derfor venligst det brev, der følger med anmodningen, for at se, om du skal bestille en tid til konsultation.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os